Lover og regler

Fastsettelse av forskrifter om vern av 30 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Trøndelag

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette opprettelse av 30 verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. 20 områder er nye verneområder og 10 områder er utvidelser av eksisterende verneområder.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)