Implementing United Nations Multidimensional and Integrated Peace Operations - A report on findings and recommendations

Etter over to år med regionale konferanser kunne Ambassadør Morten Wetland 27. oktober 2008 overlevere rapporten fra prosjektet om flerdimensjonale og integrerte fredsoperasjoner til FN.