Flytting av oppdyrket jordsmonn for reetablering av jordbruksarealer

Rapport fra Bioforsk om reetablering av jordbruksarealer.

Samferdselsdepartementet har gitt Bioforsk i oppdrag å utrede ulike aspekter knyttet til jordflyttingsproblematikk.

Les rapporten fra Bioforsk:

Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 181 2012 - Flytting av oppdyrket jordsmonn for reetablering av jordbruksarealer; En oversikt over erfaringsgrunnlag og vurderinger av risiko for spredning av skadelige organismer (pdf)