Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling gjeldende fra 01.01.2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

 

Rundskriv I-2/2009/B