Foreløpig frekvensplan for sendernettet

Foreløpig frekvensplan for sendernettet

I brev av 22. januar 2003 opplyser Post- og teletilsynet følgende når det gjelder frekvensplanen for sendernettet for konsesjonen:

"Post- og teletilsynet (PT) viser til tidligere innspill vedrørende planlegging av frekvenser til et femte riksnett (P5). Kultur- og kirkedepartementet (KKD) vil lyse ut konsesjon til et nytt, delvis riksdekkende nett i FM-båndet. Før P5-konsesjonen kan tas i bruk kreves dessuten frekvenstillatelse fra Post- og teletilsynet. Det vil kreves gebyr for frekvenstillatelsen.

Post- og teletilsynet (PT) har funnet frekvenser til et nytt nett i FM-båndet og har begynt prosessen med å koordinere frekvensbruken med naboland. Frekvensplanleggingen så langt gir et nett med ca. 60 % befolkningsdekning. Nettstrukturen er i hovedsak basert på eksisterende stasjonspunkter tilhørende Norkring, se tabell. Programfremføring frem til senderne er ikke vurdert, heller ikke om punktene i praksis kan tas i bruk.

På grunn av den pressede frekvenssituasjonen i de mest folkerike områdene vil nettet i stor grad måtte basere seg på sendere med utstrålt sendereffekt under 1000 watt. Et unntak her er en høyeffektsender i Halden som tidligere ble benyttet i det fjerde riksnettet og som gir dekning i store deler av Oslofjordområdet. I tillegg er det planlagt høyeffektsendere som gir dekning i Kristiansandsområdet, Stavangerområdet og i Trondheimsområdet.

Det planlagte nettet gir ca. 60 % befolkningsdekning ved å etablere ca. 70 senderpunkter. Senderne har (med de nevnte unntak) utgangseffekt mellom 100 watt og 1000 watt. PT har i første omgang vurdert senderplasseringer som dekker tettsteder med befolkningskonsentrasjoner over 10.000 innbyggere. De fleste av de planlagte frekvensene må koordineres med våre naboland. Denne prosessen tar normalt opp mot 3 måneder, og kan føre til justeringer i det planlagte nettet.

En dekningsprosent utover 60 % vil i folketette områder kunne realiseres ved å etablere forholdsvis mange laveffektssendere på nye sendepunkter (sendereffekt størrelsesorden 1-20 watt). I utkantstrøk vil det være mulig å etablere sendere med høyere utgangseffekt. Den nye aktøren bør selv vurdere hvilken dekningsgrad som er kommersielt attraktiv, og bør komme med innspill til hvilke punkter som skal benyttes, og hvilke områder som skal prioriteres. I samarbeid med operatør/utbygger vil PT kunne foreta endringer i frekvensplanen for nettet.

Frekvenser til dette nettet blir prioritert foran frekvenser til andre nett i FM-båndet frem til utgangen av 2004. Fortrinnsrett til frekvenser gjelder i denne perioden inntil en dekningsprosent på 70 % er nådd. Søknad om ytterligere dekning, enten dekning utover 70 % dekningsprosent eller etter utgangen av 2004, vil behandles på lik linje med søknader fra øvrige aktører i FM-båndet.

Tabell over sendepunktene som inngår i det foreløpige P5-nettet

Plassering av sendere (ikke ferdig koordinert)

Halden

Farsund

Ski

Aknipen (Moi)

Toåsen(Nesodden)

Sokndal

Røverkollen (Oslo)

Flekkefjord

Presterudtoppen (Jessheim)

Egersund

Skarnes

Elgane (Hå)

Holtberget (Kongsvinger)

Bjerkreim

Kjølaberget (Flisa)

Sandnes

Mistberget (Eidsvoll)

Bokn (Haugesund-Stavanger)

Tangen

Siggjo (Bømlo)

Bangsberget (Hamar)

Hovlandsnuten (Tysnes)

Valberget (Elverum)

Borgafjell (Os)

Horta (Rena-Koppang)

Knappfjell (Bergen)

Tron (Alvdal)

Ulriken (Bergen)

Jetta (Otta-Dombås)

Geitanuken (Bergen)

Gjøvik

Haus (Bergen)

Biri

Voss (Voss 1)

Lillehammer

Florø (Kinn)

Nordbykollen (Drammen)

Molde

Solbergåsen (Nedre Eiker)

Kristiansund

Øvre Eiker

Ålesund

Kongsberg

Ørsta/Volda (Helgehornet)

Hvitingen (Sande)

Orkdal

Ringkollen (Hønefoss)

Vassfjellet (Melhus/Trondheim)

Hvalebykampen (Hadeland)

Gråkallen (Trondheim)

Borgeåsen (Porsgrunn)

Stjørdal

Lifjell (Bø i Telemark)

Mosvik

Notodden

Byafjell (Steinkjer)

Høgenhei (Bamble)

Spillumsaksla (Namsos)

Kragerø

Øyenskavlen (Namdalseid)

Heiberg (Risør)

Bodø

Tvedestrand

Narvik

Arendal

Mosjøen

Grimstad

Mo i Rana

Lillesand

Tromsø

Greipstad (Kristiansand)

Harstad

Mandal

Alta

Lyngdal

"