Føreropplæring i tilknytning til videregående skole: Bedre og billigere i distriktene

Sluttrapport fra prøveprosjekt om føreropplæring ved og i tilknytning til videregående skoler.

Som en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet og ungdomstiltak i distriktene, har Samferdselsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet gjennomført et prøveprosjekt om føreropplæring ved og i tilknytning til videregående skoler.

Prosjektet var rettet mot ungdom utenfor de største byene. Formålet var å bidra til at trafikkopplæringen for distriktsungdom blir mer tilgjengelig, mer effektiv og billigere for elevene. NTNU Voksne i livslang læring har evaluert prøveprosjektet og konkluderer med at føreropplæring og videregående skole hører sammen.

I rapporten oppsummerer Samferdselsdepartementet hovedresultatene fra prøveprosjektet.