Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012

Rapport om avklaring av forholdet mellom utlendingslovens og straffeprosesslovens regler om fengsling, og forslag til forbedringer.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Justisdepartementet. Oppdraget ble etter en åpen utlysning tildelt Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og har blitt utført av professor Erling Johannes Husabø (prosjektleder) og postdoktor Annika Elisabet Suominen.

Last ned rapporten (pdf)