Forskningsbarometeret 2015

Forskningsbarometeret inneholder statistikk og indikatorer om forskning og innovasjon.

Forskningsbarometeret 2015 presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid, områder, resultater og trender.

Barometeret overvåker også den norske deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Hvert år velges noen tema ut for nærmere omtale og analyse. Forskningsbarometeret 2015 inneholder en egen temadel om kunnskapsoverføring og kommersialisering av forskning.