Forskrift om å fjerne horn på dyr

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. november 1976 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 9, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrifter 9. januar 2004 nr. 27, 6. august 2010 nr. 1147.

Se forskriften på lovdata.no