Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (2006)

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

 

 

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Fastsatt 31. januar 2006 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler. 

Forskriften gjelder for alle institusjoner som kommer inn under universitets- og høyskoleloven og erstatter rundskriv F-87-98.