Forskrift om endringer i reglene om oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (økonomisk grunnlag ved oppholdstillatelse til selvstendige næringsdrivende).

Se forskriften på lovdata.no