Forskrift om endring av forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m.

Status:

Høringsfrist: