Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. november 2018 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2.

I

§ 1-4 skal lyde:

§ 1-4 Verdipapirhandellovens og verdipapirforskriftens anvendelse for forvaltere med tillatelse til å yte andre tjenester

For forvaltere av alternative investeringsfond som har tillatelse til å yte tjenester etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2 tredje ledd og fjerde ledd bokstav a og b, gjelder verdipapirhandelloven § 9-16, § 9-18, § 9-19, § 9-38 til § 9-43 og § 9-46 til § 9-49, og § 10-9 til § 10-17 og forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene så langt de passer.

II

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.

Til toppen