Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedtak om oppheving av forskrifter

Finansdepartemenet fattet 16. november 2018 følgende vedtak:

 

 I

Forskrift av 29. juni 2007 nr. 875 om regulerte markeder (børsforskriften) oppheves.

Forskrift av 26. september 1996 nr. 951 om verdipapirforetaks meldeplikt om transaksjoner i finansielle instrumenter som er gjenstand for omsetning på regulert marked innenfor EØS-området og som er foretatt gjennom filial eller ved grenseoverskridende virksomhet i en annen EØS-stat, oppheves.

Forskrift av 14. oktober 1996 nr. 984 om marginsikkerhet ved formidling av lån av finansielle instrumenter og utlån av finansielle instrumenter fra verdipapirforetakets egen portefølje, oppheves.

 

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2019.

Til toppen