Forskrift om endring i forskrift om betaling av gebyr for veterinær grensekontroll

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 12. september 2023. Forskriften trådte i kraft 21. september 2023.

Se forskriften på lovdata.no