Forskrift om endring i forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 5. desember 2018 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 16, § 19 og § 26.

Se forskriften på lovdata.no