Høring om endring av forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret – akvakultur med vannlevende planter

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om at forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret skal gjøres gjeldende for akvakultur med vannlevende planter. Det foreslås at behandling av akvakulturtillatelse for vannlevende planter delegeres til fylkeskommunene som blir koordinerende myndighet, slik som for de fleste andre akvakultursøknader. Det foreslås også å etablere en depositumordning for akvakultur med vannlevende planter lik depositumordningen for akvakultur av blåskjell, samt øke beløpet noe.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2017

Vår ref.: 17/4512

Høringsbrev

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen i Aust-agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kystverket

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norsk Taredyrkeforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Samferdselsdepartementet

Sjømat Norge

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune