Høring om endring av forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret – akvakultur med vannlevende planter

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om at forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret skal gjøres gjeldende for akvakultur med vannlevende planter. Det foreslås at behandling av akvakulturtillatelse for vannlevende planter delegeres til fylkeskommunene som blir koordinerende myndighet, slik som for de fleste andre akvakultursøknader. Det foreslås også å etablere en depositumordning for akvakultur med vannlevende planter lik depositumordningen for akvakultur av blåskjell, samt øke beløpet noe.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2017