Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. juni 2022 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no