Forskrift om fastsetting og endring av oppfostringsbidrag etter lov om barneverntjenester

Forskrift om oppfostringsbidrag.

Se forskriften på lovdata.no