Forskrift om fosterhjem

Fosterhjemsforskriften utdyper barneverntjenestens ansvar for oppfølging av barn i fosterhjem. Forskriften setter videre krav til fosterforeldrene, og valg av fosterhjem i det enkelte tilfelle. I tillegg har forskriften bestemmelser om tilsyn med barn i fosterhjem.

Hjemmel:

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 18. desember 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-22 tredje ledd.

Endringer:

Endret ved forskrifter 27 jan 2009 nr. 82, 5 juli 2011 nr. 740, 15 mars 2012 nr. 226, 13 des 2013 nr. 1606, 24 jan 2014 nr. 52.

Se forskriften på lovdata.no