Forskrift om fosterhjem

Fosterhjemsforskriften utdyper barneverntjenestens ansvar for oppfølging av barn i fosterhjem. Forskriften setter videre krav til fosterforeldrene, og valg av fosterhjem i det enkelte tilfelle. I tillegg har forskriften bestemmelser om tilsyn med barn i fosterhjem.

Hjemmel:

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 13. oktober 2023 med hjemmel i lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven) § 9-11.

Se forskriften på lovdata.no