Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester

§ 1.Virkeområde Forskriften fastsetter gebyr for Norsk akkrediterings myndighetsutøvelse for behandling av søknader om akkreditering og oppfølging av akkrediterte virksomheter etter lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven). Omfattet er også gebyr for Norsk akkrediterings myndighetsutøvelse av andre godkjenningsordninger og relaterte aktiviteter

Se forskriften på lovdata.no