Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester

Se forskriften på lovdata.no