Forskrift om krav for å beskytte fiske-, dyre- og plantehelse i forbindelse med militærøvelse Nordic Response 2024 (Nordic Response-soneforskrift)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2023 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 15, § 18, § 19, § 23 og § 28, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov