Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra landbaserte akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene.

Se forskriften på lovdata.no