Forskrift om plantevernmidler

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26. juli 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, § 17, § 21, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Endret ved forskrifter 22 des 2004 nr. 1754, 19 des 2005 nr. 1693, 20 des 2006 nr. 1518.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov