Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot ondartet lungesyke hos storfe ved innførsel av levende storfe fra Spania

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. mars 1999 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 90/208/EØF). Endret 15 jan 2004 nr. 292 (bl.a hjemmel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov