Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. januar 2001 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 19. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 2006/146/EF).<br> Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 332 (bl.a hjemmel), 9 juni 2007 nr. 595 (bl.a hjemmel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen