Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022

Forskrifta gjeld tilbakebetaling av utdanningslån som er gitt etter utdanningsstøtteloven og forskrift om tildeling av utdanningsstøtte.

Se forskriften på lovdata.no