Forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen

Forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2019–2022 (IA-avtalen).

Se forskriften på lovdata.no