Forskrift til rammeplan for treårig revisorutdanning (2005)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forskrift til rammeplan for treårig revisorutdanning.

Klikk her for lenke til Lovdata