Forskrift til statistikkloven (statistikkforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2020 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 14 og § 20.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov