Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere med nullsats for beregning av arbeidsgiveravgift (Sone V og Svalbard)

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2020 med hjemmel i lov 23. juni 2020 nr. 110 om midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere med nullsats for beregning av arbeidsgiveravgift (Sone V og Svalbard) § 4 annet ledd og § 6.

Se forskriften på lovdata.no