Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Møreforsking Molde AS i samarbeid med Transportøkonomisk institutt utredet et nytt anbudsopplegg på regionale ruteflyginger nord for Trondheim fra 1.april 2017.

Les rapporten her (pdf)