Høring - Forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 20.09.2024

Vår ref.: 24/1416

Høringsbrev - Forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet på høring.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer å videreformidle informasjon om høringen til berørte underliggende organer, organisasjoner, medlemmer osv.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

I punkt 7 er det en kronologisk oversikt over forslagene i høringsnotatet. Det bes om at det refereres til forslagsnummeret i høringsuttalelsene.

Høringsfristen er 20. september 2024. 

 

Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Trond Jørgen Glasser
fagdirektør

Offentlige etater

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene

Idrettsorganisasjoner

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 • Idrettskretsene
 • Samisk idrettsforbund (Sami Valastallan Lihttu)
 • Særforbundene i NIF

Andre organisasjoner

 • Aktive Gamere
 • Bad, Park & Idrett
 • Den Norske Turistforening (DNT)
 • Det Frivillige Skyttervesen (DFS)
 • Friluftsrådenes Landsforbund
 • KS
 • Norges Bilsportforbund
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norsk Friluftsliv
 • Norsk Organisasjon for Terrengsykling
 • Oslofjordens Friluftsråd
 • Oslo Skateboardforening
 • Samskipnadsrådet - Samarbeidsorganet for studentsamskipnader i Norge
 • Skiforeningen
 • Stiftelsen VI
 • Tverga
 • Ungdom og Fritid
 • Vellenes Fellesorganisasjon