Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning på høring. Forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning skal beskrive kravene til kandidatenes minimum av sluttkompetanse, samtidig skal den gi rom for lokal tilpasning ved universiteter og høyskoler

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.06.2021