Forslag til produksjonsområder i norsk lakse- og ørretoppdrett

Rapport til Nærings- og fiskeridepartementet - 1. november 2015

Last ned rapporten (pdf-format)

Bjørn Ådlandsvik - Havforskningsinstituttet