Forvaltning av tilskudd til frivillige organisasjoner

Kartlegging, vurdering og utviklingsområder. Rapport fra koordineringsutvalget for departementenes forhold til frivillige organisasjoner - 2004

Forvaltning av tilskudd til frivillige organisasjoner

Kartlegging, vurdering og utviklingsområder

Rapport fra koordineringsutvalget for departementenes forhold til frivillige organisasjoner

2004

Les rapporten (rapporten er i pdf-format)

Koordineringsutvalget for departementenes forhold til frivillige organisasjoner ble etablert i 2000 og avslutter sitt treårige arbeid med å overlevere denne rapporten til Regjeringen. Utvalget har bestått av ti departementer og hatt som mål å øke bevisstheten og kunnskapen om forvaltningen av tilskudd til frivillige organisasjoner.

Rapporten vil være et bidrag til regjeringens videre arbeid for å utvikle statens forhold til de frivillige organisasjonene.