FoU-strategi for justis- og beredskapssektoren 2015–2019

Dette er den første helhetlige FoU-strategi for justis- og beredskapssektoren. Hensikten med strategien er å styrke og målrette forskningsarbeidet og tydeliggjøre prioriteringen av forskningsinnsatsen i sektoren.

FoU-strategi for justis- og beredskapssektoren 2015–2019 

Strategien har også som formål å synliggjøre for forskningsmiljøene hvilke behov sektoren har for FoU.

Strategien omhandler prinsipper, prioriterte satsingsområder og virkemidler for forskning og utvikling (FoU) innenfor justis- og beredskapssektoren. Strategien skal ligge til grunn for årlige prioriteringer av FoU.

FoU-strategi for justis- og beredskapssektoren 2015–2019 (PDF)