Framtidens kommunestruktur - kommuner med ansvar for egen utvikling

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Sluttrapport fra den sentrale koordineringsgruppa for prosjektet

Sluttrapport fra den sentrale koordineringsgruppa for prosjektet

Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling

Kommunal- og regionaldepartementet
KS