Framtidens kommunestruktur - kommuner med ansvar for egen utvikling

Sluttrapport fra den sentrale koordineringsgruppa for prosjektet

Sluttrapport fra den sentrale koordineringsgruppa for prosjektet

Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling

Kommunal- og regionaldepartementet
KS