G-03/2024 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – forenklinger i regelverket