G-05/2023 – Ikrafttredelse av ny forskrift om tilskudd til internasjonalt migrasjonsarbeid