G-106/89

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Rundskriv om inkassoloven og inkassoforskriften

Du finner rundskrivet her.