G-29/98

Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften

Rundskriv G-29/98
Jnr. 96/678 C-J KS
1 april 1998

Til
Domstolene
Namsmennene
Advokatene m.fl.

Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften

Lov 17 desember 1982 nr. 86 og forskrift 15 februar 1983 nr. 86 med senere endringer

Les hele rundskrivet her (pdf).