Rundskriv

G-31/2020 – Arbeid relatert til covid-19-pandemien i helse- og omsorgssektoren – unntak fra begrensninger i retten til å arbeide

G-31/2020 – Arbeid relatert til covid-19-pandemien i helse- og omsorgssektoren – unntak fra begrensninger i retten til å arbeide