Rundskriv til introduksjonsloven

Rundskriv laget for å være et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å gjennomføre ordningene i introduksjonsloven.

Rundskrivet er først og fremst en samling av regelverk knyttet til introduksjonsloven, og det er laget som et oppslagsverk.

Rundskrivet erstatter alle tidligere versjoner av Q-20/2012 og Q-20/2015. Rundskrivet har samme tittel, men har fått en ny referanse. Departementet planlegger årlige revisjoner av rundskrivet.

Vi oppfordrer deg derfor til å undersøke om du bruker siste versjon av rundskrivet.

Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (PDF)