GI-01/2022 – instruks om opphevelse av instruks GI-16/2020

GI-01/2022 - instruks om opphevelse av instruks GI-16 2020.pdf