GI-02/2023 – revidert instruks om at Utlendingsdirektoratet kan unnlate å gjennomføre asylintervju i visse tilfeller

GI-02/2023 – revidert instruks om at Utlendingsdirektoratet kan unnlate å gjennomføre asylintervju i visse tilfeller.pdf