GI-02/2024 – revidert instruks om adgangen til å fornye midlertidig opp-holdstillatelse og reisedokument i påvente av avgjørelse i sak om opphør/ tilbakekall etter utlendingsloven § 37 første ledd bokstav a til d og § 63