GI-04/2023 – Instruks om at utlendingsforskriften § 14-5 femte ledd om forhåndsvarsel om utvisning for oversittelse av utreisefristen kan tas i bruk

GI-04/2023 – Instruks om at utlendingsforskriften § 14-5 femte ledd om forhåndsvarsel om utvisning for oversittelse av utreisefristen kan tas i bruk.pdf