GI-13/2017 - Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere

GI-13/2017 - Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere.pdf